Gestionar bé tota la informació que es genera entorn un client o client potencial és vital per al desenvolupament d’un negoci. Això només és possible amb un CRM, un sistema de gestió de la relació amb clients.

Sense un CRM depenem d’informació deslocalitzada: de la memòria i documentació que posseeix cada membre de l’equip, dels arxius i converses ubicats en múltiples dispositius, etc.

Aquesta dependència genera tensions en l’equip a l’hora de intercanviar informació. Es generen cadenes infinites de mails, trucades, Whatsapps… En definitiva: confusions a l’hora de compartir documentació.

Qualsevol empresa o negoci, per petit i especial que sigui, que no utilitzi CRM o estigui utilitzant Excel per al seguiment de clients, necessita unificar la informació i implementar metodologia de treball.

El CRM ens permet:

  • Tenir totes les dades de clients i clients potencials unificades en un sistema.
  • Planificar un seguiment exhaustiu de les oportunitats comercials.
  • Visualitzar l’històric d’accions comercials i planificar tasques i estratègies.
  • Extreure informes amb indicadors d’activitat comercial, de venda consolidada i de previsions.

Si aconseguim consolidar una metodologia basada en la planificació d’accions entorn a un client i les oportunitats comercials, aconseguirem liderar la relació amb ells i els resultats vindran sols.

Un CRM ha de tenir unes característiques bàsiques que el converteixin en la millor opció per a l’empresa:

  • Ha de permetre una entrada fàcil i ràpida de contactes, oportunitats i tasques.
  • La usabilitat ha d’estar enfocada a planificar la gestió de tasques.
  • Ha d’oferir una perspectiva (canonada, embut…) de l’evolució d’una venda fins al resultat: guanyar o perdre.
  • Ha d’oferir un quadre de comandament comercial amb els indicadors bàsics de resultats i d’activitat comercial per facilitar el lideratge de la direcció.

Quan una empresa decideix invertir en la implantació d’un CRM està implementant una metodologia que consolidarà tots els processos enfocats a oferir un bon servei o producte.

Hem de tenir en compte la necessitat de dur a terme una bona formació inicial i acompanyament a l’equip, només així aconseguirem l’èxit que busquem amb el CRM, que l’equip l’utilitzi, que es consolidin les vendes i que l’empresa creixi.

Xavier Framis